Security Awareness: meer dan een phishingtest

Phishing tests worden vaak ingezet als onderdeel van security awareness campagnes binnen organisaties. Echter, er bestaat een hardnekkige misvatting dat phishing tests op zichzelf voldoende zijn om security awareness te verbeteren.

Phishing tests dienen vooral als meetinstrument om het huidige niveau van security awareness onder medewerkers ten aanzien van phishing in kaart te brengen. En hoewel ze enigszins bijdragen aan bewustwording, is het essentieel dat organisaties verder gaan dan alleen deze tests. Security awareness omvat immers veel meer dan alleen phishing!

Beperkingen van Phishing Tests

Phishing tests zijn ontworpen om te meten hoe goed medewerkers phishing e-mails kunnen herkennen en daarop reageren. Door regelmatig phishing tests uit te voeren, kan een organisatie zwakke plekken in de kennis en het gedrag van medewerkers identificeren met betrekking tot phishing. Hoewel phishing tests waardevolle data opleveren, dragen ze op zichzelf slechts beperkt bij aan het verbeteren van security awareness en meten ze slechts een klein spectrum van een algehele security awareness mindset.

Herhaaldelijke phishing tests die niet onderdeel zijn van een breder security awareness programma kunnen leiden tot een vals gevoel van veiligheid. Security awareness omvat namelijk veel meer dan alleen het herkennen van phishing. Enkele voorbeelden van andere essentiële aspecten van een security awareness mindset zijn bijvoorbeeld:

  • Het beheer van wachtwoorden: Medewerkers moeten sterke, unieke wachtwoorden gebruiken voor verschillende accounts.
  • Veilig internetgebruik: Medewerkers moeten zich bewust zijn van de risico’s van onbeveiligde Wi-Fi-netwerken bij het werken op afstand.
  • Omgaan met gevoelige informatie: Het bewust omgaan met gevoelige informatie, zoals het vermijden van het delen van gevoelige gegevens via onbeveiligde kanalen en het correct vernietigen van vertrouwelijke documenten.
  • Social engineering: Bewustzijn van social engineering-technieken, waarbij aanvallers proberen medewerkers te manipuleren om vertrouwelijke informatie prijs te geven of beveiligingsprotocollen te omzeilen.
  • Fysieke beveiliging: Naast digitale veiligheid is ook fysieke beveiliging belangrijk. Dit omvat het beperken van toegang tot kantoren en gevoelige gebieden, en het melden van onbekende of verdachte personen in de werkomgeving.

Actief Werken aan Security Awareness

Om daadwerkelijk de security awareness binnen een organisatie te verbeteren, is het noodzakelijk om verder te gaan dan alleen het meten van prestaties. Hier zijn enkele stappen die organisaties kunnen nemen om dit te bereiken:

  • Educatie en Training: Regelmatige, interactieve trainingen en workshops die ingaan op verschillende aspecten van cybersecurity, zoals wachtwoordbeheer, veilig internetgebruik, bescherming van gevoelige informatie, en het herkennen van social engineering aanvallen. Gebruik praktijkvoorbeelden en simulaties om medewerkers te laten zien hoe verschillende cyberdreigingen in de echte wereld eruitzien.
  • Feedback en Follow-up: Geef medewerkers directe feedback na deelname aan security awareness activiteiten. Bespreek wat er goed ging, welke verbeterpunten er zijn, en hoe medewerkers hun kennis en vaardigheden kunnen verbeteren om toekomstige dreigingen beter te herkennen en te voorkomen.
  • Herhaling en Variatie: Zorg voor gevarieerde en herhaalde educatieve interventies. Cyberdreigingen veranderen constant, dus het is belangrijk dat trainingen up-to-date blijven met de nieuwste dreigingen en technieken.
  • Cultuur van Security Awareness: Bevorder een cultuur waar security awareness centraal staat. Dit betekent dat medewerkers zich altijd bewust moeten zijn van mogelijke bedreigingen en dat ze zich vrij voelen om verdachte activiteiten en beveiligingsincidenten te rapporteren zonder angst voor repercussies.
  • Ondersteunende Technologie: Implementeer technische oplossingen die voor jouw organisatie werken, zoals een automatische melding bij e-mails die van buiten de organisatie komen en het gebruik van wachtwoordmanagers. Deze technologieën ondersteunen medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden en dragen aan een veiliger werkomgeving.

Phishing tests zijn een waardevol instrument binnen security awareness campagnes, maar ze zijn slechts een onderdeel van een breder geheel. Door een holistische aanpak waarin educatie, feedback, variatie in trainingen, en het bevorderen van een cultuur van alle facetten van security awareness worden gecombineerd, kunnen organisaties hun medewerkers beter voorbereiden op de dreigingen van vandaag en morgen.

Vandaag nog aan de slag?

Ben jij benieuwd hoe Cybergoose jouw organisatie kan helpen bij het opzetten van een allesomvattend security awareness programma? Neem dan contact met ons op en wij bespreken graag vrijblijvend de mogelijkheden!

Contact